A+ R A-
23 Oktobar 2017
petak, 03 Februar 2017 15:35

Bihaćke ulice i dalje raskopane

 

Obavezu održavanja bihaćkih prometnica u kojima se radi na izgradnji sistema za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, ima preduzeće koje izvodi ove radove. Nakon završetka radova, grad ima obavezu da ih asfaltira, za šta je predviđen budžet od 1.8 miliona maraka. Kada će biti uspostavljen normalan saobraćaj ovisiće o vremenskim uvjetima. Građani Bihaća imaju različite pragove tolerancije prema ovom problemu. Neki smatraju da je sadašnje stanje nedopustivo, posebno zbog sve većih nameta i uslovljavanja prilikom registracije motornih vozila, a ima i onih koji kažu da treba čekati onoliko koliko bude trebalo.

Edina Osmanović, direktorica Zavoda za prostorno uređenje grada kaže da bi za maksimalno dva mjeseca ulice trebale biti predane Zavodu, nakon čega bi trebalo uslijediti njihovo asfaltiranje, ako ne bi bilo novih padavina, koje se nažalost najavljuju.

U Zavodu su svjesni nestrpljenja građana i otežanog odvijanja saobraćaja u pojedinim ulicama. Za desetak dana očekuje se potpisivanje ugovora sa izvođačem koji bi trebao asfaltirati 26 ulica ukupne dužine od oko 9 km u kojima se izvode radovi. Čeka se da Eurosaflat nakon okončanja svog dijela posla, vrati ulice gradu na raspolaganje.

Published in BIHAĆ
petak, 03 Februar 2017 15:11

Zakazana 28. sjednica Skupštine USK

Kolegij Skupštine USK danas je u Bihaću zakazao 28. redovnu skupštinsku sjednicu, koja će biti održana 13. februara 2017. godine. Raspravljaće se pored ostalog o imenovanju Odbora za žalbe javnosti, o novčanim primanjima članova tog Odbora, o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu, Nacrtu zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, Planu zaštite od požara Unsko-sanskog kantona, Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 201 7. godinu, Izvještaju o radu Javno-žalbenog biroa za period 01.01. do 30.11.2016. godine, Informaciji o visini uplaćenih sredstava na ime naknade za upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima zgrada na području Unsko-sanskog kantona za 2015. godinu, Mišljenju Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu i Mišljenju Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike na Prednacrt zakona o mirnom rješavanju radnih sporova Federacijc Bosne i Hercegovine.

Pred članovima Kolegija danas se našao i Nacrt poslovnika o radu Skupštine. Izradu novog poslovnika kantonalnog parlamenta, kako je pojasnio Nijaz Hušić, predsjedavajući Skupštinom,  inicirala je jedna presuda Ustavnog suda iz ranijih godina, kojom su se iz Kolegija Skupštine pokušali istisnuti predstavnici drugih naroda, prije svega zamjenici predsjedavajućeg Skupštinom. Promijenjeni su nazivi raznih skupštinskih tijela, broj članova u tim tijelima, trajanje pauza.

Published in USK

| RADIJSKI FESTIVAL "IGRAJMO SE PJESMAMA"

Pregled članaka po datumu

« February 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Nauka i tehnologija

Ljepota i moda

Zdravlje

Zanimljivosti