A+ R A-
25 Septembar 2017
petak, 21 April 2017 08:53

Zasjedala Vlada USK Featured

Written by 
Rate this item
(0 votes)

vlada20042017

Vlada Unsko-sanskog kantona jučer je usvojila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina. Zakon je usklađen sa federalnim u dijelu koji propisaje da kod ugovora o doživotnom izdražavanju, prijenos prava vlasništva na davatelja izdražavanja može biti odgođen do smrti primatelja uzdržavanja, što znači da se ugovorom o doživotnom izdražavanju može ugovoriti da moment prijenosa vlasništva bude za života primaoca izdražavanja.

Vlada Kantona usvojila je Prijedlog akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za 2017.- 2019. godinu. Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona imenovana je interresorna radna grupa koja je izradila ovaj akcioni plan. Aktivnosti definisane akcionim planom razvrstane su kroz pet operativnih ciljeva definisanih Strategijom za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i predstavljaju prijedlog aktivnosti koje su jasno precizirane kroz multisektoralni pristup i koje su objektivno provodive u zacrtanom periodu implementacije.

Usvojen je Program javnih investicija Unsko-sanskog kantona 2017. -2019. Osnovni cilj Programa je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja s obzirom da raspoloživa budžetska sredstva nisu uvijek dovoljna za njihovo višegodišnje finansiranje. Ovaj dokument omogućava rangiranje projekata po određenim kriterijima, što daje osnovu za kvalitetnije donošenje razvojnih investicijskih odluka i optimalnu alokaciju razvojnih resursa. Nažalost USK tokom proteklih godina nije ozbiljno pristupio izradi samih projekata, niti ispoštovao proceduru kandidovanja projekata za finansiranje na višem nivou vlasti. Ovaj put, Vlada USK preko Razvojne agencije USK zahtijeva kvalitetno i pravovremeno urađen Program javnih investicija.

Ilfad Memić, ministar privrede u Vladi Kantona prezentirao je Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška dijela sredstava "Subvencije preduzećima i poduzetnicima" iz Budžeta USK za 2017. godinu, po Programu subvencioniranje dijela kamatne stope od strane Ministarstva privrede za subjekte male privrede. Programom subvencioniranja dijela kamatne stope utvrđeni su uslovi, kriteriji i postupak odabira banke sa kojom se zaključuje ugovor za pružanje usluge plasmana kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope subjektima male privrede sa područja USK.

- Cilj ovog Programa je podrška subjektima male privrede putem unaprjeđenja postojećih i otvaranja novih privrednih subjekata, te pomoć u cilju održavanja postojeće proizvodnje, usluga i radnih mjesta kao i otvaranja novih proizvodnih kapaciteta, novog zapošljavanja i povećanja izvoza sa područja USK, sufinansiranjem dijela kamatnih stopa na njihova kreditna zaduženja - kazao je ministar Medić.
- Uz programe Ministarstva privrede utvrdili smo i program kojim će se vršiti raspodjele grantova od vodnih i ekoloških naknada. U sinergiji s tim je i ovogodišnji program rada Kantonalnog fonda za pomoć u stambenom zbrinjavanju boračkih populacija, koji uvodi kreditnu linju za zapošljavanje, uključujući i onu za kreditiranje startup firmi, dakle za ljude sa poslovnom idejom koji je dosad nisu mogli realizirati jer banke, u pravilu, ne finansiraju startup firme. Sve ove aktivnosti, objedinjene će dati pozitivan zamah privredi i mogućnost našim ljudima koji žele da rade - kazao je nakon sjednice premijer USK Husein Rošić. 

Usvojen je i Strateški plan Ministarstva finansija USK za period 2017.-2020. godina. Opšti cilj ovog strateškog dokumenta je makroekonomska i privredna stabilnost uz dva operativna cilja; efikasnije upravljanje javnim finansijama i efikasnije prikupljanje poreznih prihoda.
Izvještaj Agencije za privatizaciju nije dobio ni jedan glas podrške nakon prezentovanja na ovoj sjednici. Pohvaljen je godišnji izvještaj Doma zdravlja Cazin, najuspješnije zdravstvene ustanove na području USK, koja u ovoj godini otvara i hemodijalizni centar, a planira i urgentni, čime će pacijentima pružiti vrhunsku uslugu, a sveukupno podići nivo zdravstvene usluge u regiji, kazao je v.d. direktora Doma zdravlja Cazin Amir Murić.

Read 364 times Last modified on petak, 21 April 2017 08:58

| RADIJSKI FESTIVAL "IGRAJMO SE PJESMAMA"

Pregled članaka po datumu

« September 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Nauka i tehnologija

Ljepota i moda

Zdravlje

Zanimljivosti